Ethische richtlijnen en vertrouwenspersoon

 

Zen in Salland is een lekensangha (sangha is een boeddhistische gemeenschap) waar we de zenpraktijk beoefenen in wekelijkse bijeenkomsten, studiegroepen, tijdens stilte-wandelingen en sesshins, oftewel stilteretraites.

Wij  streven bij Zen in Salland naar een de sfeer van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen. Een mooie leidraad vormen daarbij de boddhisattvavoorschriften waaraan iedereen zich committeert die een verbinding aangaat met de boeddhistische traditie via de 'jukai-ceremonie'.

 

De tien voorschriften luiden:

 1. Ik beloof alle leven te waarderen, te beschermen en te ondersteunen.
  2. Ik beloof het eigendom van anderen te respecteren.
  3. Ik beloof liefdevol te zijn en niet begerig.
  4. Ik beloof waarheidlievend te zijn en oprecht.
  5. Ik beloof bewust en aandachtig te zijn en niet onwetend.
  6. Ik beloof geen kwaad te spreken van anderen.
  7. Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen.
  8. Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig, vooral met betrekking tot de Dharma.
  9. Ik beloof gelukkig te zijn en toegewijd, met compassie voor alle wezens.
  10. Ik beloof met respect te spreken over de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

 

Ook van andere betrokken bij Zen in Salland mag verwacht worden dat hun gedrag hierbij aansluit.

Wat dit in de praktijk precies wel of niet inhoudt, is moeilijk te vervatten in precieze richtlijnen. We streven naar  een klimaat waarin wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag zodat iedereen die bij Zen in Sallandbetrokken is, zich veilig en op zijn, haar of hun gemak kan voelen. Dat vraagt om een zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar én met de afspraken die binnen de sangha en de zendo zijn gemaakt. Bijvoorbeeld met de afspraak dat alles wat in daisan (persoonlijk onderhoud) en groepsdaisan wordt besproken, vertrouwelijk blijft.

Mocht er sprake zijn van gedrag dat als ongewenst wordt ervaren of grenzen overschrijdt, dan is de leraarJan Klungers het eerste aanspreekpunt. Als ongewenst gedrag beschouwen wij bijvoorbeeld: verbaal en fysiek geweld, pesten en (seksuele) intimidatie.

Voor gevallen waarin aankaarten bij Jan Klungers niet mogelijk of passend is, kan worden aangeklopt bij een van de twee externe vertrouwenspersonen van de Boeddhistische Unie.