Beginnen

Beginnen met zen

De meest gehoorde reden waarom mensen willen leren mediteren is dat ze rust willen vinden. Is dat een vraag naar bevrijding? Hoe bevrijd ik me van mijn onrust, mijn onvrede met het bestaan. Een andere reden om te willen leren mediteren is nieuwsgierigheid. Wat is meditatie? Zou het iets voor mij kunnen zijn? Een vraag waar een zeker vertrouwen in het bestaan in doorklinkt. Hierin zit vaak het verlangen verborgen de grootsheid van het bestaan te willen onderzoeken. Er dieper in te willen doordringen. De vraag is soms ook specifieker: ik wil van mijn depressiviteit af, van mijn hoofdpijn, ik wil mijn ziekte of andere onvermijdbare ellende leren aanvaarden. Onderzoek laat zien dat meditatie kan helpen, al zijn de verwachtingen vaak veel te hoog gespannen.

Verwachtingen

Als je verwachtingen heel specifiek zijn, zul je vaak tot de ontdekking komen dat je verwachtingen niet uitkomen. Uiteindelijk ontdek je in het mediteren iets waarnaar je helemaal niet op zoek was, waarvan je het bestaan niet kende en dat toch oneindig waardevol blijkt te zijn. Neem je vragen serieus. Ook deze vragen. Wat is het, de rust die je zoekt? Is het vergetelheid, zodat je niet meer geplaagd wordt door de knagende kwesties in je leven? Wil je de pijn, woede, angst en verdriet van je leven overwinnen? Voel je je op de een of andere manier afgescheiden van het leven? Fundamenteel alleen? Wil je af van de drukte in je hoofd, de steeds maar doormalende gedachten en gevoelens die je nooit met rust laten? Wat is het?

Eenheid van het bestaan

Mediteren is geen verdovend middel. Het neemt de pijn van het leven niet weg. Het maakt je er zelfs gevoeliger voor. Niet in de laatste plaats het lijden van anderen zal je mogelijk dieper gaan raken. Het bijzondere is dat deze toegenomen gevoeligheid rust geeft. Aan de oppervlakte kan het flink blijven spoken, maar je wordt je meer bewust van de rust die daaronder zit.

Zen gaat over de eenheid van het bestaan. Die eenheid werkelijk zien en ervaren. De heelheid die daarin ontstaat is de heelheid van het volledig aanvaarden van mijn leven, precies zoals het is. Dat is geen passieve aanvaarding, niet zomaar alles over je heen laten komen. Het is een aanvaarding die je precies laat zien wat je te doen hebt. Want er is altijd wel iets te verbeteren. En dat verbeteren staat de aanvaarding niet in de weg. Om dit te ontdekken is een diepgaand zelfonderzoek nodig. En dat is precies wat zenbeoefening is. Zenbeoefening opent je. Zenbeoefening helpt je je leven te aanvaarden. Zenbeoefening opent je voor het zien van de pracht van het bestaan. We beoefenen het volledig aanvaarden van dit moment. Ook als het tegenzit. Niet proberen te ontsnappen Er bij blijven. En zo ons leven volledig tot uitdrukking brengen.