Zen in Salland Docs

Hier vind je een aantal documenten over de zenbeoefening zoals we daar bij Zen in Salland invulling aan geven.

Achtergronden van zenmeditatie

In dit document wordt uitgelegd wat zen is, en wat mindfulness is, hoe het geworteld is in het boeddhisme, hoe het gepraktiseerd wordt en wat wij, als westerse mensen er aan zouden kunnen hebben. Ook wordt ingegaan op hoe we bij Zen in Salland de zeepraktijk vormgeven.

 


De zendo en zo

Als je begint met zenbeoefeningen, kom je in aanraking met woorden en gewoonten die we meestal niet kennen uit het dagelijks leven. In de zendo -daar heb je al zo'n woord (dat staat voor de oefenruimte) is het bijvoorbeeld de gewoonte om bij binnenkomst een buiging te maken. Het hoe en wat van de belangrijkste woorden en gebruiken wordt in dit boekje uitgelegd. 

 


Dit kwetsbare bestaan

Inleidende teksten van de nieuwsbrieven van Zen in Salland (2007-2017)

Een bundeling van teksten van Jan Mukan Klungers. Over hoe zenbeoefening doorwerkt in je leven van alledag.

 


Wegen naar bevrijding - Wegen van bevrijding

In deze uitgave wordt de zentraining van Jan Mukan weergegeven aan de hand van de verschillende ceremoniële momenten.

Bij zijn dharmatransmissie werd hij opgenomen in de lineage, de afstammingslijn van leraren sinds de historische Boeddha. Deze lineage wordt ook weergegeven. Tenslotte wordt de toespraak weergegeven die Jan Mukan hield naar aanleiding van zijn transmissie.