Zen in Salland Docs

Hier vind je een aantal documenten over de zenbeoefening zoals we daar bij Zen in Salland invulling aan geven.

Achtergronden van zenmeditatie 

In dit document wordt uitgelegd wat zen is, en wat mindfulness is, hoe het geworteld is in het boeddhisme, hoe het gepraktiseerd wordt en wat wij, als westerse mensen er aan zouden kunnen hebben.
Kort wordt aangeduid wat de kern is van zenbeoefening en hoe zen zich ontwikkeld heeft vanaf de tijd van het ontstaan van het boeddhisme tot aan het westerse zen.

Beschreven wordt hoe mindfulnesstraining een onderdeel vormt van de zenpraktijk.
Tenslotte wordt beschreven hoe de zenpraktijk door Zen in Salland wordt vormgegeven.

Hieronder kun je het document openen en opslaan.

 

De zendo en zo

Als je begint met zenbeoefeningen, kom je in aanraking met woorden en gewoonten die we meestal niet kennen uit het dagelijks leven. In de zendo -daar heb je al zo'n woord (dat staat voor de oefenruimte) is het bijvoorbeeld de gewoonte om bij binnenkomst een buiging te maken. Het hoe en wat van de belangrijkste woorden en gebruiken wordt in dit boekje uitgelegd. 

Hieronder kun je het document openen en opslaan.