Zenbeoefening

Waarom zen beoefenen? In de submenu’s van deze pagina vind je beschreven wat de aanleidingen zouden kunnen zijn om met zen te beginnen en wat je daarvan kunt verwachten. En hoe je verder met zenbeoefening zou kunnen gaan als je tot de conclusie bent gekomen dat zenbeoefening iets voor je is.