Over Zen in Salland

Leraren

 

Jan Mukan Klungers sensei (1951)

 

Jan Klungers is oprichter van Zen in Salland en beoefent zen sinds 1972. Hij studeerde bij verschillende zenleraren en is sinds 1992 leerling van de Amsterdamse zenmeester Niko Tenko Tydeman roshi.

Hij werkte in de geestelijke gezondheidszorg als verpleegkundige, docent en consultant. Hij was docent verpleegkunde in het HBO en hoofdopleider van de Nederlandse opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Jan Klungers ontving op 22 mei 1994 Jukai (lekenwijding) van Soten Genpo roshi. Op 30 augustus 2013 ontving hij Shukke Tokudo (monnikenwijding) van Niko Tenko Tydeman roshi. Denkai (priesterwijding) op 8 september 2013 en Denbo (lerarenwijding) op 17 juni 2017.

De boeddhistische leer wordt al sinds zo’n tweeënhalve duizend jaar van leraar op leraar overgedragen. Sensei is een aanduiding voor een leraar die van zijn leraar de volledige lerarenbevoegdheid heeft ontvangen.

Evelien van Leersum

 

Evelien kwam na een lange spirituele zoektocht via Zen in Salland met zen in aanraking. Vanaf die tijd is zij intensief zen gaan beoefenen. Zij verdiepte zich in de spirituele betekenis van zenbeoefening en in de betekenis die zenbeoefening heeft voor haar dagelijks leven.

Evelien beoefent zen vanaf het allereerste begin van Zen in Salland, eind 2007. Op 5 januari 2014 ontving zij Jukai van haar leraar Jan Mukan Klungers sensei. 

De leraren van Zen in Salland verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

De Stichting Zen in Salland is opgericht om de activiteiten van Zen in Salland formeel en praktisch mogelijk te maken. Het bestuur bestaat uit: Evelien van Leersum, Foppe Bijleveld (penningmeester), Koos Middelburg (secretaris) en Michiel Bussink (voorzitter). De bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

 

Deelnemersbijdrage

De financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen aan de activiteiten van Zen in Salland. Maar de huur moet wel betaald worden, de materialen goed verzorgd en zo nodig worden vervangen en we moeten een tegenvaller kunnen opvangen. Daarop is de deelnemersbijdrage bij Zen in Salland gebaseerd. 

Het staat ieder vrij meer te betalen dan de vastgestelde deelnemersbijdrage.

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om voor een lager – niet kostendekkend – bedrag deel te nemen.

Deelnemersbijdrage: € 125 per jaar. Meer mag ook, om deelname van mensen met een kleine beurs mogelijk te maken. 10 Zittenkaart € 35,-

Je kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL77 TRIO 0390 9857 67 t.n.v. Zen in Salland.

 

 

Locatie

De zendo (meditatieruimte) bevindt zich in Kuna Ludado, Centrum voor Wel-zijn in Deventer.

 

Brinkgreverweg 122
7413 AG Deventer